Inloggen
Zoeken

Loopbaan HAVO/VWO

Het doel van Loopbaanoriëntatie in de brugklas en het tweede leerjaar is leerlingen voor te bereiden op de keuzes die ze later dienen te maken. Het gaat erom dat leerlingen leren wat een keuzeproces is, hoe het werkt en welke informatie zij daarbij nodig hebben. Leerlingen worden bewust gemaakt van hun relatie tot de diverse vakken en de betekenis daarvan voor latere keuzes. Vakdocenten belichten de betekenis van de schoolvakken voor de leerling zelf, voor de maatschappij en voor studie- en beroepskeuze. Mentoren organiseren klasgebonden activiteiten, zoals zelfbeeldverheldering. 

In het derde leerjaar 3 bereid je je voor op de profielkeuze in de tweede fase: de bovenbouw. Hiervoor gebruiken we de methode Profielkiezer. Op basis van jouw zelfbeeld, jouw vaardigheden, interesses en capaciteiten kies je het juiste profiel. Deze methode geeft inzicht in de te kiezen profielen en de daaruit voortvloeiende vervolgopleidingen.

In de bovenbouw (tweede fase) staan de LOB activiteiten voor leerlingen in het teken van:

  • jezelf beter leren kennen 
  • leren kiezen van een vervolgopleiding
  • je oriënteren in de wereld van opleidingen en van de arbeidsmarkt
  • goede informatie vinden en beoordelen
  • kunnen aangeven waarom een bepaalde keuze goed of slecht is
  • een keuzeplan maken en hierbij de juiste vragen stellen
  • open dagen en meeloopdagen bezoeken. Copyright Lyceum Schöndeln