Inloggen
Zoeken

TTC: Technische Toneel Commissie

De TTC is een jaarlijks wisselende groep leerlingen die zorg draagt voor de kwaliteit van licht en geluid, decor en andere faciliteiten bij buitenschoolse activiteiten. Denk aan de vastenactieshow waar leerlingen uit alle leerjaren optreden in de aula van de school. De TTC wordt begeleid door muziekdocent de heer J. Helgers. 

Aan het einde van ieder schooljaar zijn er audities voor geïnteresseerden. Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar j.helgers@lyceumschondeln.nl
Copyright Lyceum Schöndeln